valkoinen lootus tuikkukippo

Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Padma Joogastudiot Oy
  Y-tunnus: 3086248-8
  Osoite: Asemakatu 4
  Postinumero: 04400
  Postitoimipaikka: JÄRVENPÄÄ
  Puhelinnumero: +358408318282
  Sähköpostiosoite: padmajooga(a)gmail.com

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Yritys: Padma Joogastudiot Oy
  Nimi: Ulla Åström
  Osoite: Asemakatu 4
  Postinumero: 04400
  Postitoimipaikka: JÄRVENPÄÄ
  Puhelinnumero: +358408318282
  Sähköposti: padmajooga(a)gmail.com

 3. Tietosuojavastaava
  Yritys: Padma Joogastudiot Oy
  Nimi: Ulla Åström
  Osoite: Asemakatu 4
  Postinumero: 04400
  Postitoimipaikka: Järvenpää
  Puhelinnumero: +358408318282
  Sähköposti: padmajooga@gmail.com

 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien jooga tuntien varaukseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 6. Rekisterin tietosisältö
  Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana.

 7. Tietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 8. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

 9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 10. Evästeiden (cookies) käyttö
  Emme käytä sivuillamme (https://padma.fi/) evästeitä eli cookie-toimintoa. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat käyttää evästeitä.

 11. Rekisterin suojaus
  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 12. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.